Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
28 Ocak 2019

           29.05.2018 tarihinde, Sayın Vali Yardımcımız Abdullah ASLAN başkanlığında, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı  toplantı salonundaBağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” yapılmıştır. Toplantıya Sayın Vali Yardımcısı Abdullah ASLAN ve kurul üyesi olan kamu kurum müdürleri ve yöneticileri katılmıştır. 

         Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 13.02.2018 tarihliBağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon KuruluToplantısı’nda alınan, “Aydın İlinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili suçlarda tespit edilen istatistiki verilerin (Madde kullanım yaş grupları, madde türleri, madde kullanımının yüksek olduğu riskli bölgeler gibi) geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve mevcut durum analizi yapılarak raporlandırılması.” kararı doğrultusunda düzenlenen raporun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunumu ve 28.03.2018, 19.04.2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Teknik Çalışma Grubu toplantılarında görüşülen, bağımlılık (uyuşturucu, alkol, tütün, kumar, teknoloji bağımlılığı ve iletişim) konularında, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmekte olan veya yürütülmesi planlanan çalışmaların ve işleyiş esnasında yaşanan aksaklıklar ile çözümleri hususunda kurumlardan gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi yapılarak toplantı sona ermiştir.

  • 1.JPG
  • 4.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 5.JPG