Bilgi Güvenliği
15 Şubat 2021


BİLGİ GÜVENLİĞİ
Bilgi Güvenliği Taahütnamesi

POLİTİKALAR

Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi
1. İSM.BG.PO.01 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikası
2. İSM.BG.PO.02 E-Posta Kullanım Politikası
3. İSM.BG.PO.03 Erişim Kontrol Politikası
4. İSM.BG.PO.04 İnternet Kullanım Politikası
5. İSM.BG.PO.05 Parola Yönetimi Politikası
6. İSM.BG.PO.06 Sistem Odası Fiziksel Güvenlik Politikası
7. İSM.BG.PO.07 Sosyal Medya ve Sosyal Mühendislik Saldırılarından Korunma Politikası
8. İSM.BG.PO.08 Temiz Masa Temiz Ekran Politikası

PROSEDÜRLER

1. İSM.BG.PR.01 Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürü
2. İSM.BG.PR.02 Bilgi Saklama Ortamları Yok Etme Prosedürü
3. İSM.BG.PR.03 İnsan Kaynakları Prosedürü
4. İSM.BG.PR.04 Mal ve Hizmet Alımlarında Bilgi Güvenliği Prosedürü
5. İSM.BG.PR.05 Uzaktan Erişim Prosedürü
6. İSM.BG.PR.06 Varlıkların Kabul Edilebilir Kullanımı Prosedürü
7. İSM.BG.PR.07 Yedekleme ve Geri Dönüş Testi Prosedürü
8. İSM.BG.PR.08 Erişim Kontrol Prosedürü

SÖZLEŞMELER

1. İSM.BG.SZ.01 Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi
2. İSM.BG.SZ.02 Kurumsal Gizlilik Sözleşmesi
3. İSM.BG.SZ.03 Personel Gizlilik Sözleşmesi

FORMLAR

1. İSM.BG.FR.01 Ayrıcalıklı Etki Alanı Erişimi Talep Formu
2. İSM.BG.FR.02 Ayrıcalıklı İnternet Erişimi Talep Formu
3. İSM.BG.FR.03 Disk İmha Formu
4. İSM.BG.FR.04 Görev Yeri Değişikliği Formu
5. İSM.BG.FR.05 İşe Başlama Formu
6. İSM.BG.FR.06 İşten Ayrılma Formu
7. İSM.BG.FR.07 Kurum Yedekleme Kontrol Listesi (Boş)
8. İSM.BG.FR.08 Kurum Yedekleme Planı (Boş)
9. İSM.BG.FR.09 SSL VPN Erişim Talep Formu