Müdürlüğümüz
14 Kasım 2019

                                                                                                          TARİHÇE
          Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında, 1876 Islahat Fermanı adı verilen reformist dönemden sonra Vilayet Merkezlerinde 'Encimen - i Danış - i Sıhhiye' örgütleri kurulmuş ve bu örgütler, bugünkü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın çekirdeğini oluşturmuşlardır. Cumhuriyetin ilanı ile normal hükümet dönemi başlamış, illerde Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri ile ilçelerde hükümet tabiplikleri kurulmuştur.
            İlimiz Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü 1924'te kurulmuştur. 1924 yılında Dr. Nafiz YAZGAN ilimize Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü olarak atanmış ve yazı işlerini yürütecek bir katip verilerek örgütlenme çalışmalarına başlanmıştır. Sağlık Müdürü Dr. Nafiz YAZGAN bu arada yeni açılan Memleket Hastanesinin dahiliye servisini de idare etmiştir. İlçelerde Hükümet Tabiplikleri örgütleri kurulmuştur. Asıl ve planlı sağlık hizmetlerinin köylerimize dek götürebildiği tarih 1945 yılıdır. 1945 yılında Köy Enstitülerinin sağlık kollarından mezun olan Sağlık Memurları köy gruplarına atanmışlar ve bu arada ilimizin çok köyü bu köy gruplarına bağlanıp, sağlık hizmetleri daha başka bir yoğunluk ve etkinlik kazanmıştır.

  • DSC_6759.JPG