Arabuluculuk Komisyonu
15 Şubat 2021


        Sağlık Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmüne uygun olarak İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonları oluşturulmuştur. Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri, unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Av. Sinem AKBAŞ

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

Av. Hilal TOSUN

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

Levent ORUÇ

(Araştırmacı)

Muhittin HANCİ

(Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yrd.)

Keziban NUR

(Uzman)

Salih PINAR

(Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yrd.)

Erol BOYACI

(Tıbbi Teknolog)

Fatoş KAYA

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

Zerrin UĞURLU YILMAZ

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

Fahri DENKER

(İdari Mali İşler Müdürü- SFFKDH)

Adem TANER

(İdari Mali İşler Müdürü-Kuşadası DH)

Ali ESER

(Araştırmacı )

Mustafa Ali KAPTAN

(İdari Mali İşler Müdürü- Aydın DH)

Hasan Uyar

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

 

Av. Nevin TÜRKOL

(Sağlık Bakanlığı Avukatı)

 

 

 

Tel : 0256 2135000 - (Dahili 1522-1523-1524)

E-Posta : hm.09@saglik.gov.tr