İl Sağlık Müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Arasında Sağlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü İmzalandı
28 Ocak 2019

 

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ,   Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Sayın Seyfi BOZÇELİK ile makamında Sağlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü İmzaladı. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ; Sağlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü ile hizmet verdiğimiz hasta,  yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ’nünde hizmet verdiği kesim olması nedeniyle ortak noktalarımızın çok olduğunu, birlikte hareket ederek daha faydalı hizmet edebileceğimizi, kaynaklarımızı optimum düzeyde kullanabileceğimizi böylece kamu kaynaklarımızın israfına da engel olacağımızı belitti.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, toplumumuzdaki sıkıntılı ve dezavantajlı bireylere destek olup ve verdiği hizmet ile onların sıkıntılarını azaltmaya çalışarak geçmişte, birlikte birçok çalışmaya imza atmıştır. Birlikte istişare ederek hizmet anlamında fikir alışverişinde bulunulmuş ve bugünkü Sağlık Hizmetleri İşbirliği Protokolünün hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

Bu protokol sayesinde İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelini hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara bakım konusunda bilinçlendirerek, neyi nasıl yapacakları, temel bakım unsurlarını, koruyucu ve önleyici önlemler almasını öğreterek gerekli eğitimlerin verilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede yaşlılarımızın yatağa bağımlı hale gelmesinin önlenmesi, uzun süreli yatağa bağımlı olan hasta ve yaşlıların yerinde gerekli bakımlarının doğru ve eksiksiz yapılarak hastaneye yatışların azaltılması suretiyle bireylerin yaşam kalitesinin artırılması bunun yanı sıra; ilaç, malzeme, muayene masrafı gibi giderlerin azaltılması,  gereksiz yatak işgalinin önüne geçilerek gerçek ihtiyacı olan hastaların ayırt edilmesi ve hastanelerimize bakım amaçlı yatışların azaltılması hedeflenmiştir. Bunun yanında;  bireylerin tedavi gerektiren durumlarının tespit edilerek ilimizde hizmet eden toplam 100 yatak kapasitesine sahip palyatif ünitelerimize naklinin sağlanması, gerektiğinde evde bakım hizmetlerimizden faydalanmaları, durumlarının değerlendirilerek gerekli hallerde sağlık raporu verilmesi suretiyle imkanlardan faydalanmaları için yönlendirilmeleri hususunda bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlanarak, kamu kaynaklarımızın yeterli ve doğru kullanılması ve israfın önlenmesi de amaçlanmıştır.

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ ne bağlı hizmet veren 24 adet çocuk evinde çalışan personelin ilk yardım konusunda eğitimi, ilk müdahalelerinin yapılması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması konularındaki bilinçlendirmelerinin sağlanması için gerekli eğitimin Müdürlüğümüz tarafından yapılması planlanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile, sağlıkta neyi ne zaman ve nasıl yapacakları konularında eğitimleri içeren bir protokol imzalamaya karar verdik. Bu protokol ile; bakım verilen bireylerin hastaneye yatma ve tedavi süreçlerinde, tedavi sonrası rehabilitasyonlarında,  aynı zamanda bakım veren bireylerin koruyucu ve önleyici önlemler alması vb. konularında eğitimler verilerek hastanelerde yatış sıklığının ve sürecinin kısaltılması ve vatandaşlarımızın hayat kalitesinin arttırılması planlanmıştır.

Ayrıca yine bu protokol ile farklı kamu kuruluşlarının kaynaklarını bir araya getirerek daha iyi, daha faydalı ve diğer kurumlara da örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atılmıştır.

  • 1.jpeg
  • 3.JPG
  • 2.jpeg
  • 4.jpeg
  • ...jpeg
  • .....jpeg