“Dünya Aşı Haftası”
28 Ocak 2019

 

           Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi tarafından 2005 yılında aşılamanın desteklenmesini savunmak için başlatılan “Avrupa Aşı Haftası” ilk kez Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirilmiş, 2015 yılından itibaren ise bu etkinlikler “Dünya Aşı Haftası” adı altında düzenlenmektedir. Başlangıcından bu yana “Aşı Haftası” etkinliklerinin hepsine Ülkemiz de katılmıştır.

            Genişletilmiş Bağışıklama Programı hedeflerimize ulaşılması, ulaşılan hedeflerin sürdürülmesi için her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık yaratmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasını sağlamak hedeflenmelidir.

            Dünya Sağlık Örgütü tarafından 24-30 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenmesine karar verilen “Dünya Aşı Haftası” Ülkemizde “Sağlık, Aşıyla Koruma Altında” teması ile gerçekleştirecektir.

            Dünya Aşı Haftası’nda; eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların tespit edilerek aşısı herhangi bir sebeple yapılamayan çocukların aşılarının tamamlanması, Ülkemizde bulunan 5 yaş altı, okul çağı ve gebe olan göçmenlere yönelik aşısız ve eksik aşılı olanların aşılarının tamamlanması,  aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altındaki gruplara yönelik aşı uygulanmalarına devam edilmesi, sağlık çalışanlarının gerek kendilerinin hastalıklardan korunması gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine hastalığı bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettirilecektir.