Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
14 Kasım 2019

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış ve 13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile uluslararası sağlık turizmi faaliyeti yürütmek isteyen kamu sağlık kurum veya kuruluşları ile kamu/vakıf üniversiteleri, özel sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlara 13 Temmuz 2018 tarihine kadar Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak için başvurular Müdürlüğümüz Sağlık Turizmi Birimine yapılacaktır.

Yönetmelik ve Ekleri