İl Sağlık Müdürümüzden “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı
28 Ocak 2019

       Sağlık alanında gece gündüz demeden, fedakârca büyük bir özveriyle çalışarak, ağır mesleki sorumluluklarının yanı sıra, aile içi sorumluluklarını da yerine getirmeye çalışan personellerimiz başta olmak üzere tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”   kutlarım. Ülkemizin sağlıkta örnek ülkeler arasına girmesinde emeği çok büyük olan çalışanlarımızın büyük kısmı kadınlarımızdan oluşmaktadır. Öyle ki yeri geldiğinde bir bilim insanı olup, adını tarihimize altın harflerle yazar, yeri geldiğinde şefkatli bir el olup yaraları sararak insanımıza fedakârca hizmet verir. Bu vesile ile hayatımızın her alanını güzelleştiren ve dünyamızı daha iyi yaşanacak bir yer haline getiren tüm kadınlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

                                                                                                                                                            Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ

                                                                                                                                                              Aydın İl Sağlık Müdürü