28 OCAK DÜNYA LEPRA (CÜZZAM) GÜNÜ
28 Ocak 2019Mycobacterium leprae isimli bakterinin neden olduğu Lepra(cüzzam), dünyada halen birçok kişiyi etkileyen, yaptığı yıkım ve deformitelerle ciddi sağlık problemlerine yol açan kronik bir enfeksiyon hastalığıdır.

Hastalık özellikle cildi, çevresel sinirleri, üst solunum yolu mukozasını ve gözleri etkiler. Lepra erken bebeklik döneminden yaşlılık dönemine kadar tüm yaş grubundaki insanları etkileyebilir. Lepra tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken tedavi ile hastalığın neden olduğu şekil bozuklukları ve sakatlıklar önlenebilir.

Lepra basilinin tek kaynağı insandır. M. leprae çok yavaş çoğalır. Kuluçka süresi 3-12 yıl arasında değişmekle birlikte ortalama 2-4 yıldır. Belirtilerin görülmesi bazen 25 yılı bulabilir. Ağız ve burun salgıları ile yakın ve uzun süreli temas sonucu damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. Çocuklar hastalığa karşı daha duyarlıdır.

Ülkemizde ve dünyada Lepra tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Her yıl Ocak ayının son Pazar günü ‘Dünya Lepra Günü’ olarak ilan edilmiştir ve özellikle çocuklarda lepraya bağlı oluşan sakatlıkların tamamen önlenmesi hedef alınmıştır. Erken tanı ve lepra yayılımını önleme çalışmalarının arttırılması bu hedefe ulaşılmasında anahtar rol oynamaktadır.

Bu günün amacı; toplumun lepra hastalarına karşı oluşan yanlış inançlarını ve bilgisizlikten kaynaklanan korkularını gidermek, lepra yayılımını önlemeye yönelik uygulamaları arttırmak ve erken tedaviye ulaşılmasının sağlanması ile hastalığa bağlı sakatlıkları önlemektir.