Malatyada Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi Açıldı
14 Kasım 2019

Malatya İli İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde Bakanlığımızın 11.12.2017 tarih ve E.30173 sayılı yazısı ile ruhsatlandırılarak faaliyet gösteren   pediatrik  kemik iliği nakli ünitesinde hasta kabul ve tedavisine başlanmıştır.