Antibiyotik Farkındalık Haftası
14 Kasım 2019

                                                                    ANTİBİYOTİK FARKINDALIK HAFTASI
            Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci halk sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biridir. 
Akılcı olmayan ilaç kullanımı antibiyotiklere karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, yan etki görülme sıklığı ve şiddetinin artmasına sebep olur. Buna bağlı olarak hastaların tedaviye olan 'uyumunu azaltabilir ve sonuç olarak olarak tedavi maliyetlerinin yükselmesine neden olabilir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması, iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım'ı içine alan hafta "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" olarak belirlenmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Ilçe Sağlık Müdürlükleri ve Hastanelerde akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık yaratmak amacı ile eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Eğitim ve bilgilendirmeler okullarda, hasta bekleme salonlarında, köy kahvehanelerinde, Kuran Kurslarında vb. yerlerde gerçekleştirilmektedir. 
Bu eğitimlerde akılcı ilaç kullammı hakkındaki afiş ve el broşürlerinin dağıtımları yapılmaktadır. Yapılan eğitimlerde doğru ilaç, doğru kişi, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru şekilde ilaç alımının önemli olduğu, kendiliğinizden ya da başkalarına danışarak ilaç alınmaması ve başkalarına ilaç tavsiyesinde bulunulmaması konuları vurgulanmaktadır. 
             Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sağlık personellerine de hizmet içi eğitimler yapılmaktadır. Bu kapsamda Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı Ilaç İl koordinatörlüğü başkanlığında aile hekimlerine yönelik influenza benzeri hastalık yönetimi ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 
ANTİBİYOTİKTE DEĞIL SAĞLIĞINIZDA ISRARCI OLUN! HEKIME DANIŞMADAN İLAÇ KULLANMAYIN! ÇOK İLAÇ DEĞIL DOĞRU İLAÇ İYİLEŞTİRİR!