Ebelik Yüksek Lisans Tescili Hakkında
14 Kasım 2019

          15/04/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/03/2015 tarihli ve 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47.nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar.
          Bu kapsamda, Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminde Tescil ve Denklik İşlemleri Ana Menüsünde Lisansüstü (Ebe) başlığı tanımlanmış olup Ebelik Lisans mezunu olup meslekleriyle ilgili Lisansüstü Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi'nde  tamamlayan ebelerin diplomalarının;
          Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entitüsü'ne ulaştırılması,
          Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Entitüsü tarafından İl sağlık Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne gönderilmesi halinde diploma tescili yapılabilecektir.
          Ebe Yüksek Lisans Diploma Tescili_Ustyazi.pdf