Hemoglobinopati, Talasemi Tanı Merkezleri
15 Şubat 2022

      Ülkemizde  sık  görülen  kalıtsal  kan  hastalıklarından  talasemi  ve  orak  hücre  anemisi  başta  olmak   üzere   anormal   hemoglobinlerin koruyucu   sağlık   hizmetleri   kapsamında  önlenmesi   ve   mücadele edilmesine   yönelik   tedbirlerin ve   bu   hastalıkların tanı   ve tedavilerine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi,
a) Toplum  Sağlığı  Merkezleri  ve  Aile   Sağlığı   Merkezleri   ile  işbirliği yaparak  toplum eğitimi, toplum taraması, riskli ailelerin taranması ile rehberlik    hizmetlerini   verir   ve   ikinci   basamak   ile   işbirliği   yapar.
b) Evlilik   öncesi   çiftlerin   taramasını yapar,   taşıyıcı   belgesi   verir.
c) Bulunduğu   ilin   hasta sayısı,   taşıyıcı   sıklığı   ve   benzeri   yönlerden   durum   tespitini   yapar.
d) Hemoglobinopatiler    yönünden   risk   faktörlerini   ve   sıklığını   belirler.
e) Sağlık   personelinin   genetik   danışmanlık ( rehberlik ),   toplum   eğitimi   ve   tarama    hizmetlerini   sunabilmesi   için   hizmet   içi eğitimler   planlar    ve   gerçekleştirir.
f) Eğitilmiş   sağlık    personelinin   yardımıyla   halk   eğitimleri   yaparak   toplumu   bilinçlendirir.
g) Kitle   iletişim   araçlarını   kullanarak   toplumu   Hemoglobinopatiler   konusunda   bilgilendirir.
h) Toplum   taramaları   ile   tespit   edilen   taşıyıcı   ve   hasta   bireylere genetik   rehberlik   hizmeti   sunar.
i) Konuyla ilgili kurum   ve kuruluşlarla   işbirliği yaparak   halk eğitimi,   okul   eğitimi,   toplum   taraması   faaliyetlerini gerçekleştirir.

Hemoglobinopati    Tanı   Merkezimiz,   bu faaliyetlerini,   birinci   basamak   faaliyetleri   ile   iş  birliği   içinde   yürütür.

Tüm   taşıyıcı ve   hastaların   yerleşim   birimlerine   göre Toplum Sağlığı   Merkezleri,  Aile   Sağlığı    Merkezlerinde   kayıtlarının   tutulmasını   sağlar.


İletişim Bilgileri

Adres :
MEŞRUTİYET MAH. Aydın Devlet Hastanesi yanı 09100 ÇARŞI / EFELER / AYDIN
Tel :
2136003