Biyosidal Ürün Mesul Müdür Sertifika Teslimi
27 Mayıs 2022

Bakanlığımız tarafından, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, 14-19 Mart 2022 ve 21-26 Mart 2022 tarihleri arasında Biyosidal Ürün Mesul Müdür Eğitimi düzenlenmiştir.

İlimizden söz konusu eğitime katılarak başarılı olanların sertifikaları, Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından, dekont(Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, T.C. Merkez Bankası IBAN No: TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 hesaba, iki yüz elli üç 253 TL) karşılığında sertifika sahiplerine elden teslim edilecektir. Dekontun aslı getirilecektir.

 

 

 

Bilgi için:

Çevre Sağlığı Birimi

Biyolog Serkan ERÇOBAN

Dahili 1347