Ocak Ayı Performans itiraz
31 Ocak 2022

Aile Hekimlerimizin OCAK ayı performans eksikliklerine dair itirazlarını 04/02/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar (Saat 17:30) Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı İzleme Değerlendirme ve İstatistik  Birimine göndermeleri önemle duyurulur.

Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usül ve Esasları ile ilgili sunulması gereken evraklar
Performans İtiraz Komisyonu
Performans Kesintileri İtiraz Değerlendirme ve Maaş Güncellemeleri Komisyonu.docx