6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu
11 Kasım 2021

         Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu halk sağlığı sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar ve halk arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir.
       Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarımızdan biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması çalışmaları ve “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası” etkinliği kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı konusunun ele alınacağı “6. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” 18 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecektir.
       Söz konusu sempozyuma hastane yöneticileri, acil servislerde çalışan hekimler, hastanelerde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları, tüm aile hekimleri ve eczacıların katılım sağlaması gerekmektedir.

     Toplantı bağlantı adresi daha sonra Müdürlüğümüz Web sayfası ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.