Kuşadası’nda Sağlık Turizmi Eğitimi Masaya Yatırıldı
22 Ekim 2021

İl Sağlık Müdürümüz Dr.Osman AÇIKGÖZ ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Mustafa EKİCİ'nin katılımlarıyla, Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliği ile düzenlenen “Seyahat Acentaları için Sağlık Turizmi Eğitimi gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında “Sağlık Turizmi Yetkilendirme Süreci Ve Dosya Hazırlama” konulu sunum Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Mustafa EKİCİ tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman AÇIKGÖZ yaptığı açıklama da Aydın İl Sağlık Müdürlüğünün sağlık turizmine verdiği öneme değinerek, Kuşadası Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Sağlık turizmi alanında yetkilendirilmiş ender kamu hastanelerinden olduğunu ve Müdürlüğümüz bünyesinde Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyan HAS, kalite akreditasyon belgesinin sağlık turizmi entegrasyonu ve yaygınlaştırılması için yapılan çalışmaları anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan HAS (Hijyen, Akreditasyon, Sağlıklı Gözetim) birimi ile; Turizm tesislerinin hijyen uygulamaları kapsamında uyması gereken tüm mevzuat hükümlerini yakından takip ederek, güncelliğin sağlanmasında süreklilik gözeterek, bunun yanında tarafımızca oluşturulan rehber ile birçok maddeden oluşan yasal çerçevenin tek bir rehber altında toplanması hedeflenmiştir.

Dünyaca geçerli olan Sağlıkta Kalite Standartları rehber alınarak hedeflerimizi belirlemiş olup, birimimize ulusal bir kimlik kazandırılması için, oluşturduğumuz HAS rehberi doğrultusunda TÜRKAK Akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Turizm sektöründe hizmet veren tesislerin hijyen ve dezenfeksiyon gözetimlerinin bu konunun otoritesi olan T.C. Sağlık Bakanlığı kontrolünde olmasının, tanınırlığı ve tercih edilebilirliği yükselteceği ve turizm sektörüne büyük oranda katkı sağlayacağı değerlendirilmektir. İlimizin bulunduğu bölgenin tarih, doğa ve deniz bütünlüğü ile birlikte sağlık turizmi açısından tanıtım sürecinin daha aktif hale getirilmesi ile sağlık turizmi açısından ekonomiye oldukça katkısı olacaktır.

  • 1.jpg
  • 8.jpeg
  • 8.jpg