Biyosidal Uygulayıcı Eğitimi
12 Temmuz 2021

"Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Biyosidal Uygulayıcı Eğitimi 27 Temmuz 2021 Salı günü saat 09:00-12:30 saatleri arasında Müdürlüğümüz 2 kat 210 nolu toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilgi için Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Dahili: 1347


Biyosidal Uygulayıcı Eğitimi Katılımcı listesi