Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
03 Mayıs 2021

         30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi yapılmış. Ancak online eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır.

18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden düzenlenen online uygulayıcı eğitimine çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılara 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim USES üzerinden yeniden açılacak olup eğitimin teorik kısmının tamamlanması sağlanacaktır.

           Sınav tarihi, cevresagligi.saglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 

Mesul Müdür Güncelle_Ustyazi_e983be0e-c807-44aa-9f65-053225400c92.pdf