Kuyucak İlçe Entegre Devlet Hastanesi VRF Sistemi Tamir Hizmeti
29 Ocak 2021

İdaremizce Kuyucak İlçe Entegre Devlet Hastanesi VRF Sistemi Tamir Hizmeti alımı yapılacaktır.

Ekte yer alan teknik şartnameye uygun tekliflerinizi  (KDV hariç)    05/02/2021    tarihine kadar Müdürlüğümüz satınalma birimine kapalı zarf içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir.

  1. Ödeme, faturanın muhasebe kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 180 gün içerisinde yapılacaktır.
  2. Ödemelerde Vergi ve SGK borcu sorgulaması yapılacaktır.
  3. Satın alınması planlanan tıbbi sarf malzemeler, demirbaş malzemeler, tüketim malzemeleri ve diğer tüm alımlar için teklif edilen ürünlerin numuneleri işin uzmanlarınca değerlendirilerek karar verilecektir.
  4. Muayene komisyonunca uygun bulunmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
  5. Tıbbi sarf malzeme alımlarında UTS kaydı ve diğer zorunlu belgeler (Tıbbi cihaz satış yetki belgesi vb) sorgulanacaktır.
  6. Sözleşme yapılması gereken alımlarda önceden haber verilecektir. Sözleşme için damga vergisi firma tarafından yatırılacak ve kesin teminat alınacaktır.
kuyucak vrf.rar