Proje Hizmeti Alımı
02 Şubat 2021

İdaremizce doğrudan temin usulü ile Koçarlı Mersinbelen Aile Sağlığı Merkezi binasının arka cephesi tarafındaki şevde yol hattı boyunca istinat duvarı projelendirilmesi işi alımı yapılacaktır.

Ekte yer alan teknik şartnameye uygun tekliflerinizi  (KDV hariç)    04/02/2021    tarihine kadar Müdürlüğümüz satın alma birimine kapalı zarf içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir.

  1. Ödeme, faturanın muhasebe kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 180 gün içerisinde yapılacaktır.
  2. Ödemelerde Vergi ve SGK borcu sorgulaması yapılacaktır.
  3. Satın alınması planlanan tıbbi sarf malzemeler, demirbaş malzemeler, tüketim malzemeleri ve diğer tüm alımlar için teklif edilen ürünlerin numuneleri işin uzmanlarınca değerlendirilerek karar verilecektir.
  4. Muayene komisyonunca uygun bulunmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
  5. Tıbbi sarf malzeme alımlarında UTS kaydı ve diğer zorunlu belgeler (Tıbbi cihaz satış yetki belgesi vb) sorgulanacaktır.
  6. Sözleşme yapılması gereken alımlarda önceden haber verilecektir. Sözleşme için damga vergisi firma tarafından yatırılacak ve kesin teminat alınacaktır.
  7. Uygulama alanında zemin etüt çalışması yapılarak statik proje zemin değerlerine göre oluşturulacaktır.
  8. Yüklenici tarafından uygulamaya esas projeler ile birlikte ihaleye esas dokümanlar hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

 

teklif mektubu istinad duvarı.docx