Aydın Devlet Hastanemiz Tescilli “KALP MERKEZİ” Ünvanı aldı
28 Ocak 2021

Aydın Devlet Hastanemiz; Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, “Kalp Merkezi”  başvurusu onaylanarak tescil edildi.

Aydın Devlet Hastanemiz  Kardiyoloji ve Kalp Damar Hastalıkları alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde yapılan başvuru ile Bakanlığımızca “Kalp Merkezi” olarak tescili uygun görülmüştür.

Kalp Cerrahisi ve girişimsel kardiyoloji hizmetlerinin planlanması için Bakanlığımızca oluşturulan “Kalp ve Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu’ kurulmuştur. Bu planlamaların amacı kalp ve damar hastalıklarında mortalite ve morbiditenin en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin hakkaniyetle sunulması, atıl kapasite oluşturulmaması ve kaynak israfına sebebiyet verilmemesidir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak girişimsel kardiyoloji ve açık kalp cerrahisinin birlikte yapıldığı Kalp Merkezleri’nin tanımı yapılmıştır.

Hastanemizin A2 hizmet rolünde toplam tescili 464 (63 Erişkin Yoğun Bakım Yatağı) yatak sayısı mevcuttur. Hastanemiz bünyesinde 8 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı, 7 Kardiyoloji Uzmanı ile Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Kardiyoloji Kliniği, anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuvarı Bakanlığımızca tescil edilmiş yoğun Bakım servisi, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve kalp damar cerrahisi ameliyat salonu ile hasta memnuniyeti ön planda tutularak; her yaştaki kalp ve damar hastaların tanı ve tedavisi için 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir.

  • IMG_0108.JPG
  • 1.jpeg