22 Kalem Su Mikrobiyoloji Lab.Sarf Malzeme Alımı
27 Ocak 2021

İdaremizce doğrudan temin usulü ile Su Mikrobiyoloji Laboratuvarına 22 Kalem Sarf Malzeme Alımı yapılacaktır.

Ekte yer alan teknik şartnameye uygun tekliflerinizi  (KDV hariç)    03/02/2021    tarihine kadar Müdürlüğümüz satınalma birimine kapalı zarf içerisinde,teklif ettiğiniz ürünlere ait birer numune ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir.

  1. Ödeme, faturanın muhasebe kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 180 gün içerisinde yapılacaktır.
  2. Ödemelerde Vergi ve SGK borcu sorgulaması yapılacaktır.
  3. Satın alınması planlanan tıbbi sarf malzemeler, demirbaş malzemeler, tüketim malzemeleri ve diğer tüm alımlar için teklif edilen ürünlerin numuneleri işin uzmanlarınca değerlendirilerek karar verilecektir.
  4. Muayene komisyonunca uygun bulunmayan ürünler teslim alınmayacaktır.
  5. Tıbbi sarf malzeme alımlarında UTS kaydı ve diğer zorunlu belgeler (Tıbbi cihaz satış yetki belgesi vb) sorgulanacaktır.
  6. Sözleşme yapılması gereken alımlarda önceden haber verilecektir. Sözleşme için damga vergisi firma tarafından yatırılacak ve kesin teminat alınacaktır.
su mikrobiyolojisi.rar