Aralık Ayı Performans İtiraz
31 Aralık 2020

Aile Hekimlerimizin Aralık ayı performans eksikliklerine dair itirazlarını 05/01/2021 Salı günü en geç öğle mesaisine kadar (Saat 12:30) İzleme Değerlendirme ve İstatistik  Birimine yapmaları önemle duyurulur.

Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usül ve Esasları ile ilgili sunulması gereken evraklar.pdf