Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Vermeye Yetkili İl Olduk
22 Aralık 2020

Bakanlığımız tarafından halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Müdürlüğümüze “Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi” verilmiştir.

Bu yetki belgesi ile birlikte ,”Biyosidal Ürün Uygulama Eğitim Belgesi” almak için adaylar çevre illere gitme gereği duymadan ilimizde düzenlenecek olan eğitimlere katılıp eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanacaktır.