Müdürlüğümüzce Akredite Edilen PCR Laboratuvarları Dışında PCR Testi Yapılamaz.
08 Aralık 2020

COVID-19 tanısında bilimsel olarak kanıtlanmış en güvenilir tanı yöntemi PCR yöntemidir. Bu yöntemde kişiden kan alınmamakta, eğitimli personel tarafından eş zamanlı boğaz ve burun sürüntüsü alınmaktadır. Alınan bu sürüntü örnekleri mikrobiyoloji laboratuarlarında bulunan PCR cihazlarında mikrobiyoloji uzmanlarının gözetiminde incelenmekte ve sonuç elde edilmektedir.  Numune alım işleminin eğitimsiz personel tarafından yapılması halinde veya alınan örneklerin mikrobiyoloji uzmanının gözetimi dışında incelenmesi yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlara yol açabilmektedir. 

İlimizde tüm hastanelerimizden alınan numune örnekleri hasta ve çalışan güvenliği kriterleri karşılanarak Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş olan laboratuvarlara özel taşıma kaplarında transfer edilmekte ve mikrobiyoloji uzmanları gözetiminde incelenmektedir. Bu işlemin sonuç verme süresi ortalama 6-8 saat sürmektedir.

Müdürlüğümüzce akredite edilmiş olan yetkili laboratuvarlar dışında diğer kuruluşlarda yapılmakta olan antijen testi, antikor testi veya hızlı antijen testi gibi basit test kitleri ile yapılan ve anında sonuç veren testler, PCR testi değildir. Bu testlerin güvenilirlikleri laboratuvar ortamında PCR cihazı ile yapılan testlerin güvenirliğine kıyasla çok daha düşüktür. Ayrıca yetkili laboratuarlarda yapılan testlerin sonuçları anında Bakanlığımız bilgi sistemlerine aktarılmakta, ilaç erişimi ve filyasyon çalışmaları hızlı bir şekilde başlatılmaktadır. Basit test kitleri ile akredite olmayan kuruluşlarda yapılan test sonuçları ise Bakanlığımız bilgi sistemlerine aktarılmadığı için vatandaşlarımız, en duyarlı tanı yöntemi olan PCR testi için hastanelerimizde tekrar sürüntü örneği vermek zorunda kalmakta, dolayısıyla tanı, tedavi ve filyasyon süreçleri uzamaktadır. Ayrıca basit test kitleri ile yapılan testler Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tanı algoritması içinde bulunmamaktadır. Bu nedenle Müdürlüğümüzce akredite edilmiş laboratuarlarda, mikrobiyoloji uzmanlarının gözetiminde PCR cihazlarının incelemiş olduğu COVID-19 PCR testini yaptırmanız, çok daha güvenilir bir yöntem olup tanı, tedavi ve filyasyon süreçlerinizin daha hızlı ve etkin ilerlemesini sağlayacaktır.

Sağlıklı günler dileğimizle kamuoyunun bilgilerine sunulur.


  • 1.jpeg
  • 2.jpeg