Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi
22 Ekim 2020

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerimize katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır

12 Kasım 2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen evrakların Müdürlüğümüz Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAK LİSTESİ

Mesul Müdür Sertifikasının aslının,

"Biyosidal ürünler mesul müdür güncelleme eğitim bedeli" olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41  IBAN hesabına 565 TL yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı (Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

Maliye Bakanlığının Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü, T.C. Merkez Bankası nezdinde TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN hesabına 170 TL sertifika ücretinin yatırıldığına dair üzerinde kişinin isminin de yer aldığı(Gönderilecek tutarın Banka şubelerinden Merkez Bankası hesabına EFT yapılması, kesinlikle internet bankacılığından EFT yapılmaması) makbuz aslının,

Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanının İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görüldü olarak paraflanan örneğinin,

Diploma veya geçici mezuniyet belgesin e devlet çıktısı veya İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görüldü olarak paraflanan örneğinin,

Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafın bağlı bulunduğunuz İl’in İl Sağlık Müdürlüğüne kişisel e posta ve telefon numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgi Almak İçin Tel: 0 (256) 213 5000  

                              Dâhili:1347

                              Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi