2020/1 Kamu Personeli Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı Alımı İçin İlan Metni
28 Ağustos 2020

     İlimizde Aile Sağlığı Çalışanı bulunmayan aşağıda bilgileri bulunan Aile Hekimliği Birimine 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunu’nun 3. Maddesi, Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden, kamu görevlisi olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp Teknisyenleri, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilecektir.
    Aile Sağlığı Çalışanı olarak çalışmak isteyenlerin aşağıda yazılı olan belgeleri ve ekteki dilekçeler ile birlikte Müdürlüğümüze şahsen müracaatları gerekmektedir. Posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


Kamu Personeli Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı Alımı İçin İlan Metni
ASE Dilekçe
EK 1.
EK 2.