Genel Muayenehane Elektronik Ruhsat Başvuru İşlemleri
24 Ağustos 2020

Genel Muayenehanelere ait ilk ruhsat ve ruhsat yenileme başvuruları için EKİP uygulamasına https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak talep oluşturulacak olup, yapılacak işlemler ile ilgili iş akışı ekte bulunan yardım dokümanlarında detaylı olarak anlatılmıştır.