Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi İlimizde Yapıldı
28 Şubat 2020

          Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi” 24-28 Şubat 2020 tarihinde ilimizde yapılmıştır.

        24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında, birinci basamak sağlık hizmeti yürüten, il/ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezinde çalışan diş hekimi ve hekimlere 5 gün; sağlık personeline (ebe, hemşire, sağlık memuru,…) 3 gün olmak üzere “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Eğitime Denizli, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla Aydın illerinden 45 hekim ile 54 sağlık çalışanı katılmıştır.

        Eğitimlerde katılımcılara Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanlıkları tarafından Bakanlığımız misyon, vizyon ve stratejileri, izleme ve değerlendirme, mevzuat ve güncel saha uygulamaları, birinci basamak sağlık hizmetleri güncel uygulamaları, bulaşıcı hastalıklar kontrol programları, aşı ile önlenebilir hastalıklar, tüberküloz, zoonotik ve vektörel hastalıklar, kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, kanser, kronik hastalıklar, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, çevre ve çalışan sağlığı; Sağlık Bilgi Sistemleri ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerince bilgi sistemleri ve disiplin işlemleri anlatılmıştır. Ayrıca sahada yaşanan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri katılımcılarla birlikte değerlendirilmiştir.

         28 Şubat 2020 tarihinde katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle eğitim programı tamamlanmıştır.

  • IMG_0248.JPG
  • IMG_0262.JPG
  • IMG_0295.JPG
  • IMG_0311.JPG
  • IMG_0356.JPG
  • IMG_0399.JPG
  • IMG_0430.JPG
  • IMG_0487.JPG
  • IMG_0499.JPG