Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı 2020 Dönemi Duyurusu
14 Şubat 2020

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan insan gücü kapasitesinin oluşması için "Saha Epidemiyolojisi Eğitim Programı" düzenleneceği ve saha epidemiyoloğu olarak yetiştirilmek üzere önümüzdeki dönem için yeni kursiyerler alınacağı bildirilmiştir.

Konuyla ilgili  Üst Yazı belgesini görmek için tıklayınız.
Türkiye Saha Epidemi Üst Yazı.pdf

Konuyla ilgili  Duyuru Metnini görmek için tıklayınız.
Türkiye Saha Epidemi_Duyuru Metni.pdf

Konuyla ilgili  Öz geçmiş Formunu görmek için tıklayınız.
Özgeçmiş Formu.doc

Konuyla ilgili  Başvuru Bilgi Notunu görmek için tıklayınız.
Türkiye Saha Epidemi Başvuru Bilgi Notu.pdf