Mesul Müdür Eğitimi Duyurusu
11 Aralık 2019

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden Mesul Müdürlük Güncelleme eğitimi yapılması planlanmaktadır. Söz konusu eğitime katılmak isteyenlerin 25.11.2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgililere duyurulur .