TGAP Ofisi Bölgesel Bilgilendirme Toplantılarının Yedincisini İzmir'de Gerçekleştirdi
26 Şubat 2020

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, atıl kapasiteye meydan verilmeksizin optimal kaynaklar ile hizmet üretilmesi ve gerek toplumda ve gerekse kamusal alanlarda tasarruf kültürünün yerleştirilmesi  amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Tasarruf Ofisi kurulmuştur. Bu kapsamda illerimizde kurulan Tasarruf Birimlerince gerçekleşen faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Bakanlığımız Tasarruf Ofisi himayelerinde İzmir ilinde; İzmir, Balıkesir, Manisa,Muğla, AYDIN, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kütahya İl Sağlık Müdürlükleri Destek Hizmetleri Başkanları , Tasarruf Birimi Sorumluları ile hastanelerimiz Başhekim ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürlerinin katılımı ile bölgesel Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sn.Selim BENER himaye ve başkanlığında, Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanı, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Dairesi Başkanı, Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı, Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanı, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis ve Tetkik Dairesi Başkanı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı ve TGAP Ofisi Uzmanlarınca sunumlar yapıldı.

Müdürlüğümüzü temsilen toplantıya  Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim ÖZEN, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op.Dr.Reha ARSAN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Aslı CANDAL  Müdürlüğümüz TGAP Birim Sorumlusu Işılay OK ve  Hastanelerimiz Başhekimleri / İdari Mali İşler Müdürleri / TGAP birimi çalışanları  katılmış, TGAP Birim Sorumlusu Işılay OK tarafından Müdürlüğümüz TGAP faaliyetleri kapsamında İl Sunumunu gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirilen sunumda özetle İlimiz TGAP faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen tasarruf miktarının ilk  9 ayda   2.000.000  olduğu ifade edildi.

  • 49164,untitledpanorama1jpg.png
  • 3.png
  • 4.jpeg