Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Yeni Web Sistemi Tanıtım Eğitimi Düzenlendi
26 Şubat 2020

Yenidoğan İşitme Tarama Programı doğrultusunda işitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı ortaya çıkan çocuklarda, işitme kaybının çocuğun gelişimini etkilemeden psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı bir birey olarak toplumdaki yerini almasını sağlayacak şekilde erkenden saptanması ve bu konuda sağlık personelinin ve toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamdaHalk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimi tarafından 25 Temmuz 2019 tarihinde Gebe Eğitim ve Destek Merkezi Toplantı Salonunda “Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı Yeni Web Sistemi” ile ilgili tanıtım eğitim düzenledi.  Söz konusu eğitimde İlçelerde yenidoğan işitme tarama/Okul çağı İşitme tarama ünitelerinde görevlendirilen 19 sağlık personeline eğitim verilmiştir.

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg