Mayıs Dönemi İl İçi Dönem Tayini Atama Komisyonu Kararları 17/05/2019
14 Kasım 2019

17/05/2019 tarihinde toplanan komisyonumuzca; Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinin Standart ve PDC  çalışmaları nedeniyle 2019 yılı Mayıs  Dönemi İl İçi Atama işlemlerinin iptal edilmesine;

Kasım Dönemi İl İçi Dönem Tayini için Ekim ayı içerisinde yayınlanacak olan ilan metnine göre müracaatların alınmasına;

Müdürlüğümüz bünyesinde görevli tüm personelimize tebligat yerine geçmek suretiyle ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 17/05/2019