Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 2019 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Dönem Tayini Atama Komisyonu Kararı 13/05/2019
14 Kasım 2019

     13/05/2019 tarihinde toplanan Komisyonumuzca; Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stratejik Personel Planlama Dairesi Başkanlığı'nın 09/05/2019   tarihli ve E.348 (93278462) sayılı emirleriyle Bakanlığımız taşra Teşkilatı hizmet birimlerinin Standart ve PDC'lerinde çalışma yapılacağı bildirildiğinden, yapılacak olan çalışma sonucuna göre halen ihtiyaç olacak olan unvan ve branşlardaki Müdürlüğümüz Mayıs Dönemi İl İçi Dönem Tayini başvurularının geçerli sayılmasına, ihtiyaç bulunmayan unvan ve branşlar için yapılan başvuruların geçersiz sayılmasına;

    Müdürlüğümüzce 2019 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama komisyonu kararlarında ilan  edilen çalışma programında 10/05/2019 tarihinde yapılacağı duyurulan ve 13 /05/2019 tarihi olarak yeniden düzenlenen ''Sağlık Müdürlüğünce Yerleştirmelerin yapılması / ilan tarihinin '' ileri bir tarihe ertelenmesine;

    Müdürlüğümüz bünyesinde görevli tüm personelimize tebligat yerine geçmek suretiyle ilanen duyurulmasına;
 
Karar verilmiştir. 13/05/2019