İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
26 Şubat 2020

          Ülkemizde ,iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi ve iş kazalarını önlemeye yönelik son gelişmeleri ve iyi uygulama örneklerini görebilmek, dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek ve kamuoyuna duyurmak amacıyla, 1987 yılından itibaren her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

          İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amacı ,tüm çalışanları sağlıklı tutma ve bunu sürdürme, çalışanları iş koşullarından kaynaklanabilecek sağlık zararlarından koruma ve kişiyi fizyolojik ve psikolojik durumuna uygun işe yerleştirmektir. Bu kavram “işe uygun insan, İnsana uygun iş” olarak ifade edilebilir. Çalışanlar,iş sırasında geçirdikleri iş kazası ve meslek hastalığı veya işle ilgili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmekte,işini yürütemez hale gelebilmektedir.Gerekli ve yeterli önlemler alındığında iş kazalarının %98 i,meslek hastalıklarının tamamı önlenebilmektedir.

        SGK 2017 istatistiklerine göre;

1.874.682 işyerinde toplam 22.280.463 çalışan istihdam edilmektedir.   

Söz konusu çalışanlarda;359.653 kişinin iş kazası geçirdiği,1633 kişinin iş kazası sonucu öldüğü,691 kişinin meslek hastalığına tutulduğu,4226 kişinin iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremez hale geldiği saptanmıştır.

           6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle , iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaların güçlü bir yasal zemine kavuşturulması sağlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını çalışma yaşamında yönetimin, üretimin, hizmetin  merkezine yerleştirmekle, insana verilen değer ile başta iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi iki temel sorunu ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek hedeflenmektedir.

           Müdürlüğümüz,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çerçevesi çizilen  yetki ve sorumluluklar gereği, idari ve sağlık hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ortamların sağlık ve güvenlik açısından iyileştirilmesi ve tehlikelerin en aza indirilmesi için yönetsel, tıbbi ve teknik koruyucu çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ve ekipleri ile, ayrıca Efeler İlçe Sağlık  Müdürlüğüne bağlı İş sağlığı ve Güvenliği Birimi ile de  da özel işyerleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışmalarını devam ettirmektedir. Tüm çalışanlarımızın, sağlık ve güvenlik konularını yaptığı işin bir parçası olduğunu bilerek, risk yaklaşımını benimseyerek, önleme ve koruma bilinciyle sahiplenmesi amaçlanmaktadır.

          Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi misyonu ile 33.İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının Müdürlüğümüz,bağlı kurum ve tesislerinde güvenlik farkındalığını ve bağlılığını artırması,bu konudaki çalışmalara katkı vermesi umuduyla bilgilerinize sunarız.
mmm.jpeg