"Verimlilik Proje Ödülleri" Yarışma Duyurusu
14 Kasım 2019

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemizin-rekabet gücünün  arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla 2017 yılından beri her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri"verilmektedir. 

 "Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca; 2019 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci sürmektedir. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurmaktadırlar. 

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için https://www.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 11 Mart 2019 tarihine kadar doldurularak tamamlanması gerekmektedir.