Sürekli İşçi İstihdamına İlişkin Duyuru
14 Kasım 2019

Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, Bakanlığımız taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı yapılacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerine alınacak sürekli işçi kadroları için bildirilen Münhal Kadro Dağılım Çizelgesi, Başvuru Meslek – Nitelik Şartları, Başvuru Belgeleri Listesi, Sınav Takvimi ve asil ve yedek adayları gösterir listeler linkte yayınlanmıştır.

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KADRO DAĞILIM ÇİZELGESİ İÇİN   TIKLAYINIZ

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI - MESLEK VE NİTELİK LİSTESİ İÇİN  TIKLAYINIZ

BAŞVURU BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 AMBULANS SÜRÜCÜSÜ ASİL-YEDEK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) ASIL-YEDEK LİSTESİ İÇİN    TIKLAYINIZ

ELEKTRİKÇİ (GENEL) ASİL-YEDEK LİSTESİ İÇİN
 TIKLAYINIZ

KANUNEN ÖNCELİK HAKKINA SAHİP OLAN ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ