Verem Eğitim ve Propaganda Haftası
26 Şubat 2020

   Verem (tüberküloz) hastalığı, “Micobacterium tuberculosis” basili tarafından oluşan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla Ülkemizde her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta ‘Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’ olarak belirlenmiştir. Bu yıl da 06-12 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “72. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde İlimiz genelinde  çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

Tüberküloz hava yoluyla bulaşan, akciğerler başta olmak üzere tüm organları tutabilen, tedavi edilebilir hatta önlenebilir bir hastalıktır. Ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara ulaştırılmaktadır.

2-3 haftadan uzun süren öksürük, balgam çıkarma, gece terlemesi, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kan tükürme şikayetleri olduğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, tüberküloz hastalığı tedavi görmeyen tüberküloz hastasından öksürme, hapşırma veya nefes alıp verme sırasında havaya yayılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla bulaşmaktadır. En etkili korunma hastaların erken tanı alıp tedavi edilmesiyle olacaktır.

Ülkemizde yürütülen başarılı kontrol çalışmaları ile tüberküloz hasta sayısı her yıl azalmaktadır. 2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz hasta sayısı 20.535 iken, 2017 yılında 12.046’ya düşmüştür.

Bakanlığımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde tüberküloz kontrol çalışmalarını, Tüberkülozu Bitirme Stratejisi (End TB) çerçevesinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütmektedir. Önümüzdeki yıllarda da tüberküloz kontrol programı, tüberküloz eliminasyonunu hedefleyecek şekilde güçlendirilerek sürdürülecektir.

 


     1.jpg