İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı
28 Ocak 2019

Sağlık Bakanlığı, Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı kapsamında; 27.12.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası Toplantı Salonunda “İntiharı Önleme İl Kurulu” Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı CANDAL başkanlığında, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Öğretim üyeleri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır. Müdürlüğümüz tarafından kurul üyelerine “İlimizde İntihar ve İntihar Girişimlerindeki Mevcut Durum” ve ‘’İntiharı Önleme İl Eylem Planı (2018-2023)’’ konularında sunum yapılmıştır. 2019 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili kurul üyelerinin fikir, görüş ve önerilerinin alınması ardından toplantı sona ermiştir.

  • ....jpg
  • IMG_9903.JPG
  • IMG_9913.JPG