22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü kutlu olsun.
14 Kasım 2019

Acil Sağlık Hizmetleri; temelinde fedakârlık ve azim yatan insanların zor anlarında ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetidir. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü’nde amaçlanan hedef, acil sağlık sisteminde yer alan bütün sağlık çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ortamını sağlamak kadar, acil sağlık hizmetleri ve ilk yardım konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmaktır.

Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.

Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar.

Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar. Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenleri’nin acil bakımda tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;

Ambulans ve acil bakım teknikerleri, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak.

2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.

3) Oksijen uygulaması yapmak.

4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak.

6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.

9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.

Acil tıp teknisyenleri (ATT), tıbbi danışman koordinasyonu ve onayı ile Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak.

2) Oksijen uygulaması yapmak.

3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.

4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.

5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.

6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.

8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.

9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

Acil tıp teknisyenleri (ATT), sağlık meslek liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden, Ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) ise üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulundaki 2 yıllık Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programlarından mezun olmuş kişilerdir.

Depremler, sel baskınları, toprak kaymaları, çığlar, endüstriyel kazalar, kitlesel olaylar, acil hastalık ve yaralanmalar..

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunan 112 acil sağlık personelleri karada, denizde ve havada hayat kurtarıyor.

Fedakâr 112 sağlık çalışanlarımızın 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü kutlu olsun.

Her türlü koşul ve ortamda hiçbir engel tanımadan vatandaşlarımızın imdadına yetişen 112 sağlık çalışanlarımız iyi ki varsınız..