Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Uygulamaya Başlamıştır
28 Ocak 2019

Bakanlığımız  tarafından tıbbi biyokimya laboratuvarlarını, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarını, tıbbi patoloji laboratuvarlarını ve doku tipleme laboratuvarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile; 

“Akılcı Test İstem Prosedürü resmi yazısını görmek için tıklayınız.
akilci-laboratuvar-kullanimi-akilci-test-istemi-prustyazi
“Akılcı Test İstem Prosedürü eklerini görmek için tıklayınız.
test-istem-proseduru

Konsültasyon İstem Prosedürü   resmi yazısını görmek için tıklayınız.
,akilci-laboratuvar-kullanimi-konsultasyon-istemi

Konsültasyon İstem Prosedürü eklerini görmek için tıklayınız.
konsultasyon-istemi-proseduru

Onay Destek Sistemi Kullanım Prosedürü,  resmi yazısını görmek için tıklayınız.
tibbi-laboratuvarda-onay-destek-sistemi

Onay Destek Sistemi Kullanım Prosedürüeklerini görmek için tıklayınız.
tibbi-laboratuvarda-onay-desteek


Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları  resmi yazısını görmek için tıklayınız.
akilci-laboratuvar-kullanimi-refleks-test-ve-refleustyazi

Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu   resmi yazısını görmek için tıklayınız.
karar-siniri-esik-deger-kritik-deger-panik-degustyazi
Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu eklerini görmek için tıklayınız.
karar-siniri-esik-deger-kritik-deger-panik-deger-ve-olcum-birimlerinin-harmonizasyonu

Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu   resmi yazısını görmek için tıklayınız.
tibbi-laboratuvar-tetkik-sonuc-raporlari-hkustyazi
Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu eklerini görmek için tıklayınız.
tetkik-sonuc-raporu-standardizasyonu

Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi   resmi yazısını görmek için tıklayınız.

bu-test-nerede-yapiliyor-ek

uuu.jpg