2022 Yılı Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi
18 Mart 2022

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, Mayıs ayı içerisinde Ankara İlinde “Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi” yapılması planlanmaktadır.

Mesul müdür sertifika süresi 31.12.2022 tarihi itibari ile 10 yılı dolan ya da bu tarihe kadar dolacak olan mesul müdürlerin 22.04.2022 tarihine kadar " https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa ”  Web sayfasında yayınlanan bilgi ve belgeler ile müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.