Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
28 Şubat 2022

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından 11/04/2022 - 26/05/2022 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 07/03/2022 - 18/03/2022 tarihleri arasında alınacak olup başvuru yapmak isteyen katılımcılar aşağıda bilgileri yer alan Program Sorumlusu ile iletişime geçebilirler.

Program Sorumlusu: Dilek ACAR
e-posta: d.acar@adu.edu.tr
Tel: 0(256) 444 12 56  Dahili: 2600

Eğitim esnasında resmi tatil günleri uzarsa eğitim tarihleri uzatılacak ve uygulama saatleri tamamlanacaktır. 

Başvuru Belgeleri:

Bu sertifika programına yoğun bakım ünitesinde çalışmakta olan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanına sahip sağlık çalışanları katılabilir. 

1- Başvuru formu (onaylı) (İlgili forma ulaşmak için tıklayınız)
2- Yoğun bakımda çalıştığını veya çalıştırılacağını gösterir kurum onaylı belge  
3- Unvanıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tescilli aslı gibidir onaylı diploma fotokopisi, 
4- Kimlik fotokopisi
5- Hemşire yetki belgesi (ebeler için)