TGAP Çalışmaları
06 Ocak 2020

TGAP Ofisi Bölgesel Bilgilendirme Toplantılarının Yedincisini İzmir'de Gerçekleştirdi

 

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, atıl kapasiteye meydan verilmeksizin optimal kaynaklar ile hizmet üretilmesi ve gerek toplumda ve gerekse kamusal alanlarda tasarruf kültürünün yerleştirilmesi  amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Tasarruf Ofisi kurulmuştur. Bu kapsamda illerimizde kurulan Tasarruf Birimlerince gerçekleşen faaliyetleri değerlendirmek amacıyla Bakanlığımız Tasarruf Ofisi himayelerinde İzmir ilinde; İzmir, Balıkesir, Manisa,Muğla, AYDIN, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kütahya İl Sağlık Müdürlükleri Destek Hizmetleri Başkanları , Tasarruf Birimi Sorumluları ile hastanelerimiz Başhekim ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürlerinin katılımı ile bölgesel Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sn.Selim BENER himaye ve başkanlığında, Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanı, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Dairesi Başkanı, Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı, Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanı, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis ve Tetkik Dairesi Başkanı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı ve TGAP Ofisi Uzmanlarınca sunumlar yapıldı.

Müdürlüğümüzü temsilen toplantıya  Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Selim ÖZEN, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op.Dr.Reha ARSAN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Aslı CANDAL  Müdürlüğümüz TGAP Birim Sorumlusu Işılay OK ve  Hastanelerimiz Başhekimleri / İdari Mali İşler Müdürleri / TGAP birimi çalışanları  katılmış, TGAP Birim Sorumlusu Işılay OK tarafından Müdürlüğümüz TGAP faaliyetleri kapsamında İl Sunumunu gerçekleştirmiştir.

  • 49164,untitledpanorama1jpg.png
  • 3.png
  • 4.jpeg


16-18 Aralık 2019 tarihli TGAP 2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Eylem ve Faaliyet Revizesi Çalıştayı

 

16-18 Aralık 2019 tarihli Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) 2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Eylem ve Faaliyet Revizesi Çalıştayı, Sağlık Bakanlığı TGAP Ofisi koordinesinde  Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener başkanlığında gerçekleştirildi. 

Sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunu ve kurumsal iletişimi güçlendirerek Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) kültürünü geliştirmeye 2020'de de devam edileceği vurgulandı.

Tasarruf öngörülerinin değerlendirildiği çalıştayda, gelir gider izleme sistematiğinin web tabanlı paylaşımı için sistem geliştirilmesi, 2020 yılı eğitim faaliyetlerinin planlanması, gelirler için proje kartlarının oluşturulması, etkin laboratuvar kullanımı konuları ele alındı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, çalıştayda yaptığı konuşmada, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmak ve sürdürülebilir politikalar için tüm bakanlıklarda Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) uygulandığını söyledi.

Bakanlıkça TGAP Ofisi kurulduğu, merkez ve taşra yapılanmasıyla süreç yönetimlerinin oluşturulduğu, dokuzuncu bölgesel değerlendirme toplantısını geçen hafta Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener:

"Söz konusu eğitimlerde sahada konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için TGAP birimlerince yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, problemlerin, çözüm önerilerinin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile bu doğrultuda yeni yol haritalarının oluşturulması planlanmaktadır. TGAP'ın bakanlık merkezinde ve sahadaki yapılanması tamamlandı. Tüm çalışanlarımızca bir kültür olarak kabullenilmiş ve izleme sistematiği geliştirilmiştir. Sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunu ve kurumsal iletişimi güçlendirerek TGAP kültürünü geliştirmeye 2020'de de devam edeceğiz." dedi.

Çalıştaya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanları ve hastane yöneticileri katıldı.

  • 50673,31jpeg.png
  • 50677,2jpeg.png
  • 50655,5jpeg.png